Home

Foto’s van de BrakelseLenteloop 2018

https://myalbum.com

  • Video verslag:

  • Zaterdag 7 april 2018

De 3e Brakelse lenteloop, georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Brakel
Ook dit jaar lopen we samen voor een goed doel: De Activoband uit Andel
De Activoband is een muziekgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.
Muziek sluit aan bij elk ontwikkelingsniveau. Het samen maken en beleven van muziek biedt de
mogelijkheid om zonder woorden te communiceren en zich te uiten. Het kan mensen gelukkiger maken!
Daarom wordt er onder leiding van Jos Bataille elke zaterdagmiddag druk gerepeteerd in Andel.
Natuurlijk treedt de Activoband ook regelmatig op.
De opbrengst van de Lenteloop wordt o.a besteed voor het aanschaffen van nieuw muziekinstrumenten.