Reglement Altena Road Circuit

Algemeen Reglement Altena Road Circuit (onder voorbehoud van wijzigingen)


Iedere loper die deelneemt aan het circuit loopt op eigen risico. Bij inschrijving gaat U er automatisch mee akkoord dat de kans bestaat dat er foto’s worden genomen die eventueel via media geplaatst kunnen worden. De organisatie van het circuit is in handen van de betrokken plaatselijke vereniging in samenwerking met Altena Road Runners. Hierbij draagt het Altena Road Runners enkel eindverantwoording over de looptechnische aspecten, terwijl de betrokken vereniging eindverantwoordelijk is voor de zaken rond de algemene organisatie van de wedstrijd.

Er is geen splitsing voor wedstrijdlopers (licentiehouders) en (recreanten). Elke wedstrijd in het Altena Road Circuit omvat voor de hoofdafstand 9 categorieën: Msen, M35, M45, M55 en M65 en Vsen
V35, V45 en V55.

Starttijden van de wedstrijden staan vast. Mochten er zich omstandigheden voordoen dat de start iets uitgesteld moet worden, dan gaat dit altijd in overleg met de jury. De door de wedstrijdorganisatie voorgeschreven startnummers moeten duidelijk zichtbaar op de borst gedragen worden, sponsor
naam mag niet afgedekt of afgeplakt worden.


Om in de uitslag voor te komen is het verplicht te finishen in de aangeven finish-fuik. Komt u buiten deze fuik over de streep word u niet opgenomen in de uitslag. De plaats bepaling vind plaats op de streep en word door de Jury aankomst daar opgenomen. Protest voor de plaatsen 1 t/m 3 dienen binnen 15 min na bekend maken van de uitslag ingediend te zijn en worden terplekken afgehandeld. Andere protesten kunnen tot maximaal 1 week na publicatie ingediend worden bij Jan van Herwijnen ( organisatie). Hierover zal de betrokken binnen 1 week na indien over worden bericht of het in gediende protest is toegekend of afgewezen. In geval van geschil tijdens de wedstrijd is de stem van de jury beslissend.

Het Altena Road circuit 2023 telt 7 wedstrijden. Wil men voor het klassement in aanmerking komen, dan dient men aan tenminste 5 wedstrijden te hebben deelgenomen in dezelfde categorie. Hieronder wordt verstaan, na officiële inschrijving, de wedstrijd uitlopen en op de uitslagenlijst vermeld staan.
De eerste wedstrijd waaraan je deelneemt in het circuit is je huidige leeftijd bepalend in welke categorie je inschrijft. Deze categorie blijft de gehele duur van het circuit gelden voor het klassement.

Voor het klassement gelden de volgende categorieën:

Bij de mannen:
Senioren, Masters M35, M45, M55 en M65.

Bij de vrouwen:
Senioren, Masters V35, V45 en V55.

Bij de jongens en meisjes zijn er vier categorieën: 0 t/m 7 jaar lopen 500 meter, 8 t/m 9 jaar lopen 1000 meter, 10 t/m 11 jaar lopen 1500 meter, en 12 t/m 15 jaar lopen 2000 meter.

Bij elke wedstrijd worden er punten gegeven voor het klassement. In elke categorie krijgen de eerste 50 punten, de tweede 46, de derde 43, de vierde 41, de vijfde 40 en de volgende steeds 1 punt minder.
Voor de lopers die aan meer dan 5 wedstrijden deelnemen, geldt dat voor het klassement enkel de 5 hoogste scores meetellen en 2 bonuspunten voor de overige wedstrijden. Bij een gelijk aantal punten in het klassement tellen eerst de meeste overwinningen, dan de meeste 2 e plaatsen enz.

Prijzen:
Voor de beste 3 deelnemers per categorie zijn na afloop van het wegcircuit prijzen beschikbaar te bepalen door de organisatie.

Prijzengeld circuit:
Alle senioren categorieën: 50-40-30 euro.
Alle jeugdcategorieën: 30-20-10 euro.
De organisaties kunnen zelf voor een wedstrijd het prijzengeld bepalen afhankelijk van hun budget.
Prijzen en herinneringen worden niet nagezonden of aan derde meegegeven tenzij dit vooraf is gemeld.

Sponsors voor circuit 2023 zijn: